§1

1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania przez Sprzedawcę informacji oraz dostępu Sprzedawcy do informacji już przechowywanej na Urządzeniach Klienta w formie plików Cookies.
2. Wszelkie pojęcia, zdefiniowane w Regulaminie, zachowują swoje znaczenie także na gruncie ni niniejszej Polityki. Nadto, następującym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:
a) Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Sklepu.
b) Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Sprzedawcę, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
c) Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
d) Polityka – niniejszej Polityka plików Cookiem, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.
e) Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu.

§2

1. Sprzedawca za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Klienta informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
2. Sprzedawca wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.
3. Korzystanie przez Sprzedawcę z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

§3

1. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a) uwierzytelnianiu Klienta w serwisie i zapewnieniu sesji użytkownika w Sklepie
b) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności sklepu internetowego
2. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, Google Analytics
b) wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych, Facebook

§4

1. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi - w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Youtube

Facebook