Nowa aktualizacja enova365 - wersja 2306.2.7

W module Kadry/Płace:⠀

  • Dodane zostały dwa nowe rodzaje nieobecności związane z opieką: “Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)” oraz “Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)”. ⠀
  • Umożliwiono dodanie informacji o dostarczeniu przez pracownika dokumentu ZUS Z-15, aby łatwiej nadzorować dokumentację.⠀
  • Pojawiła się możliwość określenia przyczyny “Urlopu opiekuńczego bez zasiłku” dla nieobecności “Usprawiedliwiona bezpłatna”.⠀
  • Dostosowany został algorytm naliczania deklaracji ZUS RSA, aby prawidłowe rozliczać nowo dodane definicje nieobecności w deklaracji. ⠀
  • Dodana została możliwość określania rodzaju nieobecności generowanego podczas automatycznego importu z PUE ZUS dla zwolnienia lekarskiego związanego z opieką.⠀
  • Pojawiły się nowe funkcjonalności w obszarze KZP, ZFM. Można teraz zaznaczyć na kontrahencie, że będzie on dostępny w funkcjonalności KZP (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa) i ZFM (Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy).⠀


W module Ewidencja Środków Pieniężnych:

  • Zaktualizowane zostały wartości odsetek ustawowych, odsetek za opóźnienie, maksymalnych odsetek i odsetek od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami od 07.09.2023 r. ⠀

Więcej informacji o aktualizacji znajduje się na stronie producenta