Nowa aktualizacja enova365 - wersja 2401.3.7

W module Kadry/Płace:⠀

  • dodano możliwość wyświetlania i eksportu do arkusza Excel danych o wymiarze etatu w formacie tekstowym.
  • poprawiono wyliczanie podstawy składki zdrowotnej dla właścicieli w przypadku zmiany formy opodatkowania.
  • poprawiono także wyliczanie okresu zawieszenia działalności w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej właścicieli.


W module Handel:

  • dodano nowy parametr w umowach cyklicznych.
  • zaktualizowano generowanie IdKontrahenta w deklaracji Intrastat Wywóz.


W module Księgowość:

  • zmieniono dostępność funkcji generowania deklaracji CIT-8ST.
  • poprawiony został błąd w konfiguracji Grupy VAT.


W module CRM:

  • poprawione zostało wyświetlanie nazw w korespondencji masowej.

Więcej informacji o aktualizacji znajduje się na stronie producenta