Nowa aktualizacja enova365 - wersja 2401.4.8

W module Kadry/Płace:⠀

  • dostosowano mechanizm obliczania podstawy zasiłku, opierając się na najnowszych interpretacjach w zakresie ich obliczania z tytułu siły wyższej
  • usystematyzowano wybór KEDU podczas generowania deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a

Więcej informacji o aktualizacji znajduje się na stronie producenta